Dokumenty

Dokumenty wymagane w Urzędzie Stanu Cywilnego do zawarcia związku małżeńskiego:

Panna / Kawaler

  • dokument tożsamości
  • skrócony odpis aktu urodzenia

Rozwódka / Rozwodnik

  • dokument tożsamości
  • skrócony odpis aktu urodzenia
  • skrócony odpis aktu małżeństwa a adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok sądu orzekający o rozwodzie

Wdowa / Wdowiec

  • dokument tożsamości
  • skrócony odpis aktu urodzenia
  • skrócony odpis aktu małżeństwa
  • skrócony akt zgonu